Follow Us
Facebook Twitter Instagram YouTube

Торук 101

Торук 101

Торук 101 нь газрын гадаргууны гүний хайгуулыг цэгийн өгөгдлүүдийн үр дүнгээр гүйцэтгэж түүнийгээ өөринйхөө програм хангамжид шилжүүлэн газрын гадаргууны гажиг зурагийг гаргадаг төхөөрөмж юм. Газрын гадаргаас ялгарч буй соронзон орон гадаргуу дээр гарч ирэхэд хөрсөн дэхь материалын дагуу эсвэл хөрсний бүтцээс хамаарч соронзон талбайн хэмжээ нь ихсэж эсвэл буурч гадаргууд ил гарч ирнэ. Торук 101 энэхүү өөрчлөлтүүдийг илрүүлнэ. Энэхүү өгөгдлүүдийн үр дүнд газрын гүний 3D зургийг гаргана.

Техник онцлогууд

 • Төхөөрөмж мань 252 гр жинтэй бөгөөд 100 см урттай юм.
 • Газрын 30 метрийн гүний зургийг гаргаж чадна.
 • Газрын гүнд тодорсон бодисын хэр гүнд байгааг илрүүлж чадна.
 • Хамгийн багадаа 5 –ээс эхлэж хүссэн хэмжээний газрын гадаргууд хайгуулын ажил хийж чадна.
 • Төхөөрөжмийн ажиллах хүчин чадал нь 3.3 V - 5 V юм.
 • Төхөөрөмж нь зөөврийн USB тэжээлээр ашиглагдана.
 • Access point-ын тусламжаар компьютерт холбогдоно.
 • Комьютерт суулгагдсан тусгай програмын тусламжаар газар доорын зургийг 2D болон 3D болгон харах, зургийг нь гаргах боломжтой.
 • Хэрэглэж болох салбарууд

  Манай үйлчилгээнүүд

  Сургалт болон Техник Дэмжлэг

  Торук 101 төхөөрөмжийг хэрэглэх, компьютерийн програмыг уншуулах, газрын гадаргууд хэмжидт хийж үзэх, авсан өгөгдлүүдийг компьютерт шилжүүлэх, соронзон орон зургийг гаргах болон гарсан зургийг тайлбарлах г.м. асуудлуудаар сургалтууд явуулна. Сургалтуудын хугацаа болон огноог үйлчлүүлэгчидтэй хамтарч товлох болно, манай төхөөрөмжийг худалдан авагччдад сургалт үнэгүй өгөгдөх болно. Мөн төхөөрөмжид ямар нэгэн асуудал гарсан тохиолдолд бид та нартай хамт байна. Техник дэмжлэг багийнхан худалдан авсан хэрэглэгчидтэй дараа нь онлайн дэмжлэг эсвэл шаардлага гарсан үед газар дээр нь техник дэмжлэг үзүүлэх болно.

  Баталгаа болон Сэлбэг

  Бүх бүтээгдэхүүнийд мань 2 жилийн хугацаатай баталгаатай. Баталгаат хугацааны дотор төхөөрөмжтэй холбоотой асуудал гарсан тохиолдолд сэлбэг болон засварын үйлчилгээ үнэгүй өгөгдөх болно. Баталгаат хугацаа нь дууссан тохиолдолд сэлбэг болон засварын үйлчилгээ төлбөртэй өгөгдөх болно.

  Баталгаа болон Сэлбэг

  Хэрэглэгчийн гарын авлага

  Toruk 101 хэрхэн ашиглах талаар

  Түгээмэл асуултууд

  Торук 101 нь газрын доорх гадаргууд хайлт хийж чаддаг төхөөрөмж юм.

  Төхөөрөмж газрын гадаргууд хийгдсэн алхам бүрийн цэгэн өгөгдөлүүдийг нэгтгэж үр дүнг компьютер дэхь програмд шилжүүлэн зургийг нь гаргаж ирнэ.

  Археологи, Уул уурхай, Хот тохижуулалт болон усны шугамууд, Усны ордыг хайх ажиллагаанууд, Барилгын салбар, Геологийн салбарт тус тус ашиглагдаж болно.

  Энгийн илрүүлэгчид дохио илгээж дохиогоор л дамжуулдаг бол, Торук 101 нь соронзон оронг таниж хэмжилт хийнэ. Мөн  Торук 101 нь авсан өгөгдлүүдийн дагуу газар доорх 30 метрийн гүний 3D зургийг харах боломж өгнө.

  Торук 101 цүнхнээс access point-ийг гаргаж түүний тусламжаар компьютерийн програмд дамжуулна. Компьтерийн програм нь энэхүү өгөгдлүүдийн аномаль зурагийг гаргаж ирэх болно.

  Торук 101 нь газар доорх устай гадаргуу, археологийн балгас, хад чулуу,  боловсруулсан хөрс, үнэт металл, хоосон зай, металл болон хууванцар хоолойнуудыг хөрснөөс болон нэг нэгнээс нь ялгана. Энэхүү ялгааг соронзон хэмжигдэхүүний зөрүүгээр нь гаргана.

  Маш их бороотой болон чийглэг агааргүй бусад бүх үед хэмжилт авч болно.

  Төхөөрөмжийг цүнхнээс гаргаж access point болон зайгаас өөр ямар нэгэн тоног төхөөрөмж хэрэхгүй.

  Ямар нэгэн хязгаарлалт байхгүй. Хүссэн талбайд хэмжилт хийж болно.

  Төхөөрөмжийг худалдан авсаны дараа бүх хэрэглэгчидэд ашиглах зааварын сургалт өгөгдөх болно. Дараа нь шаардлагатай үед техник дэмжлэг бас өгөгдөх болно.

  Тусгайлан хамгаалагдсан тусгай хийлгэгдэсн цүнхэнд ирэх болно. Цүнхэнд Торук 101 төхөөрөмж, access point, зай, Идем бугуйвч, луужин, баталгааны хуудас болон гарын авлага хамт ирэх болно.

  Манай компаний байршил болох Тимко Бизнес төвд төхөөрөмжийг туршиж үзэх тусга талбай бий.

  Худалдан авагдсан огноогоос 2 жилийн баталгаатай.

  4 сар 1, 2019
  WhatsApp ile mesaj at